Khách Sạn HTH

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV HTH Danh mục: Khách sạn Địa chỉ: Sầm Sơn – Thanh Hóa Hoàn thành: 2018