• Chủ đầu tư: Thành Phố Hà Nội
  • Danh mục: Chiếu sáng cảnh quan
  • Địa chỉ: Thành Phố Hà Nội
  • Hoàn thành: 2021