• Chủ đầu tư: Tổng Công ty Đầu tư xây dựng CTX Holdings
  • Danh mục: Chung cư cao cấp
  • Địa chỉ: Tây Hồ, Hà Nội
  • Hoàn thành: 2018