• Chủ Đầu Tư : Tổng công ty xây dựng Thanh Hóa
  • Danh mục: Chung cư cao cấp
  • Địa chỉ: Cầu Giấy – Hà Nội
  • Hoàn thành: 2018