• Khách hàng: TMS Group
  • Danh mục: Khách sạn 5 sao
  • Địa chỉ: Thành Phố Quy Nhơn, Bình Định
  • Hoàn thành: 2019