• Khách hàng: Cat Cat Galerie d’Art hotel
  • Danh mục: Khách sạn 5 sao
  • Địa chỉ: Sapa, Lào Cai
  • Hoàn thành: 2021