• Chủ Đầu Tư : Công ty TNHH Đầu tư MNB Việt Nam
  • Danh mục: Khách sạn 5 sao
  • Địa chỉ: Nha Trang – Khánh Hòa
  • Hoàn thành: 2021