• Khách hàng: Công ty TNHH Đầu Tư BĐS Dojiland
  • Danh mục: Căn hộ đẳng cấp, Penthouse, Sky Villa, Shopoffice
  • Địa chỉ: Thành Phố Hạ Long
  • Hoàn thành: 2021