• Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV LT Hà Nội
  • Danh mục: Khách sạn 5 sao
  • Địa chỉ: Thành Phố Hà Nội
  • Hoàn thành: 2019