• Khách hàng: Tổng công ty xây dựng Thanh Hóa
  • Danh mục: Khách sạn 5 sao
  • Địa chỉ: Thành Phố Hà Nội
  • Hoàn thành: 2019