• Chủ Đầu Tư : Khách Sạn Grand Plaza
  • Danh mục: Khách sạn 5 sao
  • Địa chỉ: Trần Duy Hưng – Hà Nội
  • Hoàn thành: 2020