• Chủ Đầu Tư: Ms. Hợi
  • Danh mục: Khách Sạn
  • Địa chỉ: Thành Phố Cao Bằng
  • Hoàn thành: 2020