• Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Quốc
  • Danh mục: Khách sạn 5 sao
  • Địa chỉ: Phú Quốc, Kiên Giang
  • Hoàn thành: 2015