• Chủ Đầu Tư :
  • Danh mục: Khách sạn 5 sao
  • Địa chỉ: Phú Quốc – Kiêng Giang
  • Hoàn thành: 2018