• Khách hàng: Công ty TNHH Nhật Hạ
  • Danh mục: Khách sạn 5 sao
  • Địa chỉ: TP Hải Phòng
  • Hoàn thành: 2022