• Chủ Đầu Tư : Công ty cổ phần tập đoàn TMS
  • Danh mục: Khách sạn 5 sao
  • Địa chỉ: Quy Nhơn – Bình Định
  • Hoàn thành: 2019