• Chủ Đầu Tư :
  • Danh mục: Khách sạn 3 sao
  • Địa chỉ: Tây Hồ – Hà Nội
  • Hoàn thành: 2017