• Khách hàng: Công ty CP PPC An Thịnh Đà Nẵng
  • Danh mục: Khách sạn 5 Sao
  • Địa chỉ: Thành Phố Đà Nẵng
  • Hoàn thành: 2020