• Chủ đầu tư: Công ty CP ĐT&PT hạ tầng PPC An Thịnh VN
  • Danh mục: Khách sạn 5 Sao
  • Địa chỉ: Thành Phố Đà Nẵng
  • Hoàn thành: 2022