• Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Xây dựng
  • Danh mục: Khách sạn 5 sao
  • Địa chỉ: Hà Đông Hà Nội
  • Hoàn thành: 2018