• Khách hàng: Công ty CP Thương mại và đầu tư Hà Thành
  • Danh mục: Khách sạn 5 sao
  • Địa chỉ: Hà Đông Hà Nội
  • Hoàn thành: 2018