• Chủ Đầu Tư : Ngân Hàng BIDV
  • Danh mục: Tòa nhà Văn Phòng
  • Địa chỉ: Cầu Giấy – Hà Nội
  • Hoàn thành: 2017