• Chủ Đầu Tư : Ngân Hàng ViettinBank
  • Danh mục: Tòa nhà văn phòng
  • Địa chỉ: Lý thường kiệt – Hà Nội
  • Hoàn thành: 2018