• Chủ Đầu Tư : TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT
  • Danh mục: Tòa Nhà Văn Phòng
  • Địa chỉ: Số 7 Lý Thường Kiệt
  • Hoàn thành: 2020